Istnieje duża lista różnych metod synchronizacji folderów i plików. Liczba aplikacji, które można wykorzystać do wykonania tego prostego zadania, jest ogromna, a niektóre z nich są rozwiązaniami innych firm. Jednak ten artykuł pokazuje bardziej elegancki sposób wykonania tego samego przy użyciu tylko inotifywait i rsync w skrypcie Bash. Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązanie to będzie lekkie, niedrogie i, powiedzmy, bezpieczniejsze. W istocie, do wykonania tej misji wymagane są tylko narzędzia inotify-tools, Rsync i pętla while.

1.Instalacja

sudo apt-get install inotify-tools ssh rsync

2.tworzymy nowy skrypt w bash który będzie automatyzował synchronizacje sudo nano sync.sh

#!/bin/sh
while 
inotifywait -r -e modify,create,delete,move /home/amrit/rsync-test/source_folder; 
do
    rsync -avz /home/amrit/rsync-test/source_folder /home/amrit/rsync-test/destination_folder --delete
done

Musisz zmodyfikować podświetlone lokalizacje folderów źródłowych i docelowych w powyższym pliku skryptu powłoki, aby dopasować je do własnej konfiguracji.Zmień sorce i destination folder.

Dalej już uruchamiamy jak każdy skrypt

chmod +x sync.sh
./sync.sh

To wszystko, skończyłeś! W tym momencie, jeśli dokonasz jakiejkolwiek zmiany w katalogu źródłowym, będzie on również dotyczył katalogu docelowego.

Comments powered by CComment